E-mail:

Activiteiten

1. Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur
Bestaat uit een uitgebreid verslag , waarbij een reeks digitale foto's alles verduidelijken.
Partijen krijgen de tijd om hun opmerkingen te formuleren waarna het verslag in zijn definitieve vorm kan neergelegd worden op het registratiekantoor.
Op het einde van de huur vormt dit verslag de basis voor de vergelijking van de toestand bij aanvang en bij einde huur.

2. Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken
Bij verbouwingswerken aan private woningen, wordt een beschrijving opgemaakt van de aanpalende goederen, eventueel ook van het voetpad en de straat.
De documenten worden voorzien van een uitgebreide beschrijving en een reeks digitale foto's die de toestand verduidelijken3. Gerechtelijke aanstellingen
In opdracht van rechtbanken worden onderzoeken uitgevoerd die te maken hebben met de verschillende activiteiten van een landmeter-expert

4. Verkavelingen
Samenstelling van het volledig verkavelingsdossier en opvolging bij de betrokken overheid

5. Eigendomsopmetingen - afpalingen - grensbetwistingen
Omvat de grensbepalingen, opstellen van metingsplannen bij verkoop, ruiling, grensbetwistingen enz., het plaatsen van de scheidingspalen.

6. Schattingen

Contacteer mij

Lieven Spincemaille
 Gezworen Landmeter-expert


Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Leuven
Inschrijvingsnummer op het tableau van de beoefenaars van het landmetersberoep LAN040156

--------------------------------------------------------
Hebt u andere vragen dan de klassieke opdrachten van landmeter zoals hiernaast opgenomen, aarzel niet mij te contacteren.

Dergelijke vragen kunnen zijn:

- adviezen in verband met de opdrachten
- aanmaak van offertes
- muurovernames
- diverse vaststellingen van schades 
- .....
Contact
Lieven Spincemaille - Den Bremt 22 - 3020 Herent - Tel.: +32 16 22 56 58 - GSM: +32 468 27 75 20 - BTW: BE 0708.437.619 - E - mail:
Rekening nr. KBC 431-3689911-01 - H.R.L. 94533